Natrium phosphoricum D6

139.00 kr (inkl moms)

(nat phos)

Shüssler Nr.10

Beskrivning

140 tabletter a 250 mg

Hjälpämnen: 249mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

Sv.reg 24462