Konsultationer hos oss

Anci utövar homeopati, ögondiagnostik och hårmineralanalyser på människor och djur. Hon behandlar även på distans om man är bosatt utanför Östersund eller har svårt att ta sig in till stan. Smådjur är välkomna in på behandling. Till större djur gör Anci hembesök eller behandlar på distans.

Behandlingar bokas via butiken, på tel. 070-811 55 20 eller mail anci.stromlund@gmail.com

  • Nytt besök – 1250 kr
  • Återbesök – 995 kr
  • Nytt besök, barn tom 15 år – 995 kr
  • Återbesök barn – 895 kr
  • Hårmineralanalys – 2300 kr
    (då ingår provet och en timmes genomgång av provsvar.)

Hårmineralanalys

HårmineralanalysHår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av både livsviktiga mineraler och farliga toxiska ämnen. En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa. Några vanliga orsaker till mineralobalans: Ensidig och förädlad kost, tungmetaller i närmiljön, stress – fysisk såväl som emotionell, planlöst konsumerande av vitaminer och mineraler, medicinering, medfödda brister och obalanser. Vem bör göra en analys? Personer som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring, eller när en behandling inte ger erforderlig effekt. Även vid misstanke om tungmetallsförgiftning kan det vara befogat med en analys. Hårmineralanalysen kan också med fördel användas i förebyggande syfte, då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symtom föreligger. Håret skickas till Trace Elements, Inc som är ett federalt, auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare på humansidan och veterinärer och djurägare på djursidan med högklassiga hårmineralanalyser. Med varje analyssvar medföljer förutom mätresultat även ett komplett skräddarsytt åtgärdsprogram. Hela analysen kommer att förklaras grundligt så att du förstår sambanden i din analys.

Analysen går utmärkt att även göra på distans. 

Homeopatiska behandlingar med ögondiagnostik

Ögondiagnostik En individanpassad konsultation där homeopaten ställer en mängd frågor om allt från sjukdomshistorien till hur man är som person. Alla frågor leder fram till homeopatmedel som stämmer in på hela individen, inte enbart på de symtom som man kanske sökte för. En konsultation som stärker upp hela konstitutionen. Anci tittar även i ögonen för att se vilka obalanser som finns.

Ögondiagnostik

Ögonen visar vilka organ som är belastade i kroppen och vad som jobbar för mycket respektive för lite i kroppen. Ögonen speglar kroppens tillstånd väldigt tydligt och under en konsultation får du veta mer om just din kropp. All ögondiagnostik inkluderar foton på dina 
ögon för att underlätta konsultationen. Du följer därmed lättare med och har något konkret att jämföra med vid ett återbesök. Fotografierna får du givetvis behålla.

Behandlingar som avbokas senare än 24 timmar före bokad tid, debiteras för besöket.

Homeopati för djur

En individanpassad konsultation där homeopaten ställer en mängd frågor till djurägaren om allt från sjukdomshistorien till hur man djuret som individ. Alla frågor leder fram till homeopatmedel som stämmer in på hela individen, inte enbart på de symtom som man kanske sökte för. En konsultation som stärker upp hela konstitutionen. Anci tittar även lite i ögonen för att se vilka obalanser som finns.

Hårmineralanalys för djur

Hår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska ämnen. En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa. Vanliga orsaker till mineralobalans: Ensidigt och förädlat foder, tungmetaller i närmiljön, stress – fysisk såväl som emotionell, planlös utfodring av vitaminer och mineraler, medicinering, medfödda brister och obalanser. Vem bör göra en hårmineralanalys? Djur som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring, eller när en behandling inte ger erforderlig effekt. Även vid misstanke om tungmetallsförgiftning kan det vara befogat med en analys. Hårmineralanalysen kan också med fördel användas i förebyggande syfte, då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symtom föreligger. Håret skickas till Trace Elements, Inc som är ett federalt, auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare på humansidan och veterinärer och djurägare på djursidan med högklassiga hårmineralanalyser. Med varje analyssvar medföljer mätresultat. Hela analysen kommer att förklaras grundligt så att du förstår sambanden i djurets analys, vad de olika resultaten betyder och vad du kan ge ditt djur för att stärka det.

Analysen går utmärkt att även göra på distans. Kontakta oss för mer information. anci.stromlund@gmail.com