Quattroplex nr 2

190.00 kr (inkl moms)

Ett homeopatiskt läkemedel innehållande främst gräspollen samt björkpollen.

Doseringen: Doseringen är individuell, förslagsvis börja med 1 tabl. dagligen för att efter två veckor öka till  3 tabletter dagligen. Låt tabletterna smälta i munnen för att sedan sväljas. Behandlingstiden är vanligen 6 – 12 månader.

 

Beskrivning

Quattroplex kan kombineras med D-vitamin (se dosering under Vitamin D) och Carbomin, 1 tsk. var morgon.

Innehåll Betula Pendula D12(björk), Lolium perenne D12(engelskt rajgräs) , Holcus lantus (luddåtel)D12, Chrysantemum leucanthemum (prästkrage) D12, Phleum prantense D12(timotej), Alopecurus pratensis(ängskavle) D12, Festuca pratensis(ängsvingel) D12

hjälpämnen :Lactosmonohydrat 247,5 mg och magnesiumstearat 2,5 mg

Mer information

Vikt 100 g