Dr Reckeweg R183

178.00 kr (inkl moms)

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL

orala droppar, lösning
10 g innehåller:

Histaminum dihydrochloricum D8 3,33g (histaminhydroklorid)
Luffa operculata D6 3,33g
Silicea D6 3,33g (Kiselsyra)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

 

 

Beskrivning

50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 41421

Tillverkare: Dr.Reckeweg & Co.GmbH – Tyskland

Mer information

Vikt 240 g