Calcium sulfuricum D6

125.00 kr (inkl moms)

1 tablett innehåller: 

Calcium sulfuricum D6 ( kalcium sulf)
Reg.nr. 54724

 

 

Beskrivning

Hjälpämnen:
100 mg laktosmonohydrat, 3 mg kroskarmellosnatrium, 0,8 mg magnesiumstearat

Förpackning:
200 tabletter à 103,8 mg

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.

Mer information

Vikt 150 g