Juniperus Metoplex

160.00 kr (inkl moms)

150 tab  a 250 mg

Innehåll: Juniperus communis D6, Lytta vesicatoria D6, Eucalyptus globolus D6,
Helleborus niger D6, Solidago virg. D6, Thuja occidentalis D6

Beskrivning

(Juniperus  MPLX)

Hjälpämnen: 247,5 mg laktosmonohydrat, 2,5 mg magnesiumstearat

Dosering: 1 tablett 3 gånger dagl

 

Mer information

Vikt 75 g