Chelidonium Alfaplex

156.00 kr (inkl moms)

Innehåller: Dioscorea villosa D6, Berberis vulgaris D6, Podophyllum D6,
Chelidonium majus D6, China D6

Beskrivning

Sv reg : 24601

(al 14)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tabl

Mer information

Vikt 75 g