Bryonia Alfaplex

Komplexmedel

145.00 kr (inkl moms)

Innehåller:  Ailanthus glandulosa D6, Sticta pulmonaria D6, Phosphorus D6,
Bryonia D6, Atropa bella-donna D6.

Produktbeskrivning

Sv reg : 24589

(al 2)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tabl

Mer information

Vikt 110 g